De Kinderopvang Agenda

Als de Kinderopvang Agenda per groep wordt gebruikt, is het een planner en een logboek tegelijk.

Door de Kinderopvang Agenda is het mogelijk eenvoudig en structureel gegevens te registreren over:

 • de aanwezigheid van kinderen per dag;
 • nieuwe kinderen in de groep;
 • kinderen die een dag extra komen of ruilen of komen wennen;
 • specifieke gegevens over de kinderen per dag waarmee de uitwisseling met de ouders wordt ondersteund tijdens breng- en haalcontacten;
 • specifieke activiteiten per dag waardoor bij vervanging van de vaste PM-ers direct duidelijk is welke activiteit is gepland. De kans dat hierdoor de activiteit ook echt doorgaat is hierdoor groter.

 • Door het gebruik van de agenda neemt de werkdruk af en de structuur in het werken toe.

  De agenda bevat ook inhoudelijke pagina's met korte en direct toepasbare informatie en/of tips voor de PM-ers. Doel hiervan is de variëteit in en de kwaliteit van de activiteiten en het pedagogisch handelen te stimuleren. PM-ers lezen geen boeken, maar worden wel getriggerd door korte, direct toepasbare informatie.

  Terugkijkend is de agenda een logboek waarin de bijzondere gebeurtenissen van de groep makkelijk zijn terug te vinden.

  Het gebruik van de Kinderopvang Agenda in Nederland is in 2009 gestart met 1250 groepen, uitgebreid naar 2500 groepen in 2010 en naar ruim 3000 groepen in 2011. Met een gemiddelde bezetting van drie PM-ers per groep, betekent dit dat er in 2015 8.400 PM-ers met de Kinderopvangagenda werken.

  De kinderopvang krimpt en toch werken er in 2015 meer pm-ers met de Kinderopvangagenda dan in 2014.

  Hoe ziet de agenda eruit?

  De agenda is A4 formaat en uitgevoerd in full-color, met een rode ringband. De agenda heeft een dag per pagina.
  Hier zie je enkele voorbeeld pagina's

  Wat kost de agenda?

  De Kinderopvang Agenda kost € 24,50 per stuk, inclusief BTW en verzendkosten.

  Er is 10% korting mogelijk bij een bestelling van 25 stuks of meer, als de agenda's bij hetzelfde postadres kunnen worden afgeleverd.

  Bij een afname van minimaal 100 stuks kan de kaft van de agenda worden voorzien van het logo van de organisatie en kunnen er maximaal vier extra pagina's aan het begin van de agenda worden toegevoegd. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld het eigen pedagogisch beleid te benadrukken en toe te lichten.

  De toevoeging van specifieke, organisatie gebonden elementen aan de kaft en het binnenwerk brengt meerkosten met zich mee. Die kunnen op verzoek worden berekend.

  Hoe kan ik bestellen?

  Je kan de Kinderopvang Agenda bestellen door middel van het bestelformulier. Of per email, stuur een mail naar info@kinderopvangagenda.nl met de volgende gegevens:

  Naam van de organisatie
  Adres (geen postbus)
  Woonplaats
  Naam van de besteller
  Aantal

  Je ontvangt een bevestiging van de bestelling.

  De agenda wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling afgeleverd op het postadres. Dat kan geen postbusnummer zijn.

  Algemene informatie

  De Kinderopvang Agenda is een agenda die begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

  Voorin de Kinderopvang Agenda staat een overzicht van de vakanties en vrije dagen van het jaar, een vakantieplanner voor de PM- ers en een telefoonlijst van de ouders.

  Op elke pagina is ook het betreffende weeknummer vermeld.

  Voor iedere week is een weekplanner opgenomen.

  Hoe wordt de Kinderopvang Agenda gemaakt?

  De agenda is A4 formaat en uitgevoerd in full-color, met een rode ringband. De agenda heeft een dag per pagina.
  Van elke aparte pagina worden eerst het totaal aantal pagina's gedrukt dat gelijk is aan het totaal aantal agenda's dat wordt gedrukt.

  Pallets vol met grote vellen waar 4 pagina's nog gecombineerd op staan. Deze worden later in 4 aparte pagina's gesneden.

  De kwaliteitscontrole is streng waardoor pagina's die niet 100% in orde zijn moeten worden vernietigd.